Sách
340.1 NĐ 562p/ 19
Phương pháp phân tích luật viết /
ISBN 978-604-57-4848-0 Giá: 77.000 VNĐ
DDC 340.1
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Điện
Nhan đề Phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 280 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Phương pháp phân tích
Từ khóa tự do Luật viết
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029175-84
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029175phuongphapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190484
0021
004445187A9-1853-432D-A402-64D2D6827D1E
005202006251603
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-4848-0|c77.000 VNĐ
039|y20200625160307|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a340.1|bNĐ 562p/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Ngọc Điện|cPGS.TS|eViện sĩ
245 |aPhương pháp phân tích luật viết / |cNguyễn Ngọc Điện
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a280 tr. ; |c21 cm.
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aPhương pháp phân tích
653 |aLuật viết
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029175-84
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029175phuongphapthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029179 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 5
2 XH.029180 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 6
3 XH.029175 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 1
4 XH.029181 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 7
5 XH.029182 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 8
6 XH.029183 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 9
7 XH.029184 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 10
8 XH.029178 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 4
9 XH.029177 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 3
10 XH.029176 Ban Khoa học Xã hội 340.1 NĐ 562p/ 19 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào