Sách
346.5970482 B 221/ 18
Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam :
ISBN 978-604-57-3873-3 Giá: 65.000 VNĐ
DDC 346.5970482
Nhan đề Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bản quyền
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lan
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029185-94
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029185baohothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190485
0021
00466FA44A1-DA67-4F72-BC90-07AA294939BC
005202006251618
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-3873-3|c65.000 VNĐ
039|a20200625161843|bpvhang|y20200625161644|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a346.5970482|bB 221/ 18|223 ed.
245 |aBảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cChủ biên: Vũ Thị Phương Lan
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2018
300 |a200 tr. ; |c21 cm.
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aSách chuyên khảo
653 |aViệt Nam
653 |aBản quyền
653 |aĐiều ước quốc tế
700 |aVũ, Thị Phương Lan|eChủ biên
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029185-94
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029185baohothumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029186 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 2
2 XH.029187 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 3
3 XH.029191 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 7
4 XH.029188 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.029189 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.029185 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 1
7 XH.029192 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 8
8 XH.029193 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 9
9 XH.029190 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 6
10 XH.029194 Ban Khoa học Xã hội 346.5970482 B 221/ 18 Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào