Sách
342.08 NH 987n/ 19
Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay /
ISBN 978-604-65-4160-8 Giá: 180.000 VNĐ
DDC 342.08
Tác giả CN Nguyễn, Văn Huy
Nhan đề Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay / ThS Nguyễn Văn Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - xã hội, 2019
Mô tả vật lý 359 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Từ khóa tự do Hộ tịch
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029195-204
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029195nghiepvuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190486
0021
004A1424AA6-B7F9-4435-B6CD-36E41FDCF7C9
005202006261007
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-65-4160-8|c180.000 VNĐ
039|y20200626100711|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a342.08|bNH 987n/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Huy|cThS|eTác giả
245 |aNghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay / |cThS Nguyễn Văn Huy
260 |aHà Nội : |bLao động - xã hội, |c2019
300 |a359 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 349-350|b15
650 |aPháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật hành chính
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aHộ tịch
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029195-204
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029195nghiepvuthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029204 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 10
2 XH.029200 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 6
3 XH.029203 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 9
4 XH.029202 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 8
5 XH.029198 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 4
6 XH.029201 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 7
7 XH.029197 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 3
8 XH.029196 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 2
9 XH.029195 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 1
10 XH.029199 Ban Khoa học Xã hội 342.08 NH 987n/ 19 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào