Sách
347.077 ĐĐ 132p/ 19
Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước :
ISBN 978-604-89-6340-8 Giá: 115.000 VNĐ
DDC 347.077
Tác giả CN Đỗ, Văn Đại
Nhan đề Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước : (Sách chuyên khảo) / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hồng Đức. Hội Luật gia Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 609 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tòa án
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trương Tín
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029205-14
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029205phapluatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190487
0021
004AFDFBD35-B27A-46E9-A22A-1AB72B91D783
005202006261012
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-89-6340-8|c115.000 VNĐ
039|y20200626101254|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a347.077|bĐĐ 132p/ 19|223 ed.
100 |aĐỗ, Văn Đại|eTác giả
245 |aPháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước : |b(Sách chuyên khảo) / |cĐỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín
250 |aXuất bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bNxb Hồng Đức. Hội Luật gia Việt Nam, |c2019
300 |a609 tr. ; |c21 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aLuật pháp
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTòa án
700 |aNguyễn, Trương Tín|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029205-14
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029205phapluatthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029208 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 4
2 XH.029213 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 9
3 XH.029209 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 5
4 XH.029207 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 3
5 XH.029205 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 1
6 XH.029211 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 7
7 XH.029210 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 6
8 XH.029214 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 10
9 XH.029212 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 8
10 XH.029206 Ban Khoa học Xã hội 347.077 ĐĐ 132p/ 19 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào