Sách
342.0252 B 6137/ 18
Bình luận tội giét người và một số vụ án phức tạp :
ISBN 9789049711077 Giá: 250.000 VNĐ
DDC 342.0252
Nhan đề Bình luận tội giét người và một số vụ án phức tạp : (Sách chuyên khảo) / Ts Đỗ Đức Hồng Hà(chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 550 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Vụ án
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hưởng
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Hiền
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029215-24
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029215binhluanthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190488
0021
0040110761E-22C4-46D5-8A84-C9B7CC8B8A2B
005202006261020
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a9789049711077|c250.000 VNĐ
039|y20200626102008|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a342.0252|bB 6137/ 18|223 ed.
245 |aBình luận tội giét người và một số vụ án phức tạp : |b(Sách chuyên khảo) / |cTs Đỗ Đức Hồng Hà(chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a550 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 515-523|b102
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuật hiến pháp
653 |aSách chuyên khảo
653 |aVụ án
700 |aĐỗ, Đức Hồng Hà|cTS|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thị Ngọc Hoa|cPGS.TS|eTác giả
700 |aTrần, Minh Hưởng|cGS.TS |eTác giả
700 |aTrần, Quang Hiền|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029215-24
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029215binhluanthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029221 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 7
2 XH.029220 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 6
3 XH.029223 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 9
4 XH.029217 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 3
5 XH.029219 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.029222 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 8
7 XH.029224 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 10
8 XH.029216 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 2
9 XH.029215 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 1
10 XH.029218 Ban Khoa học Xã hội 342.0252 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào