Sách
342.02 ND 916c/ 16
Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân :
ISBN Giá: 50.000 VNĐ
DDC 342.02
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dung
Nhan đề Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân : (Sách chuyên khảo) / GS.TS Nguyễn Đăng Dung(Chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 287 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029225-34
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029225chucnangthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190489
0021
004E7EA0501-0E17-4269-8496-B1BCC3D4CE72
005202006261033
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c50.000 VNĐ
039|y20200626103321|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a342.02|bND 916c/ 16|223 ed.
100 |aNguyễn, Đăng Dung|cGS.TS|eChủ biên
245 |aChức năng giám sát của hội đồng nhân dân : |b(Sách chuyên khảo) / |cGS.TS Nguyễn Đăng Dung(Chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a287 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tha, khảo: tr. 281-284|b28
650 |aLuật pháp
653 |aLuật pháp
653 |aLuật hành chính
653 |aLuật hiến pháp
653 |aSách chuyên khảo
653 |aHội đồng nhân dân
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029225-34
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029225chucnangthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029229 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 5
2 XH.029232 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 8
3 XH.029225 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 1
4 XH.029226 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 2
5 XH.029227 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 3
6 XH.029230 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 6
7 XH.029231 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 7
8 XH.029228 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 4
9 XH.029234 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 10
10 XH.029233 Ban Khoa học Xã hội 342.02 ND 916c/ 16 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào