Sách
342.07 QD 928h/ 15
Hỏi đáp luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 /
ISBN Giá: 55.000 VNĐ
DDC 342.07
Tác giả CN Quách, Dương
Nhan đề Hỏi đáp luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 / ThS Quách Dương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 215 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật bầu cử
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029235-44
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029235hoidapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190490
0021
0047BB34260-AF46-4698-BD62-EEB4A83AB031
005202006261038
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c55.000 VNĐ
039|y20200626103821|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a342.07|bQD 928h/ 15|223 ed.
100 |aQuách, Dương|cThS|eTác giả
245 |aHỏi đáp luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 / |cThS Quách Dương
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2015
300 |a215 tr. ; |c19 cm.
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuật bầu cử
653 |aLuật Hành chính
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aHội đồng nhân dân
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029235-44
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029235hoidapthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029238 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 4
2 XH.029235 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 1
3 XH.029236 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 2
4 XH.029240 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 6
5 XH.029237 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 3
6 XH.029243 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 9
7 XH.029241 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 7
8 XH.029244 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 10
9 XH.029239 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 5
10 XH.029242 Ban Khoa học Xã hội 342.07 QD 928h/ 15 Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào