Sách
340.023 S 6758(1)/ 19
Sổ tay luật sư.
ISBN 978-604-57-5002-5 Giá: 125.000 VNĐ
DDC 340.023
Nhan đề Sổ tay luật sư. T.1, Luật sư và hành nghề luật sư
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 244 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Liên đoàn luật sư Việt Nam. Jica pháp luật 2020
Thuật ngữ chủ đề Luật sư
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Nghề luật sư
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029245-54
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029245sotaythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190491
0021
0049CB00E9A-FA7D-452C-9DEB-2434CEC8F3B9
005202006261044
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-5002-5|c125.000 VNĐ
039|y20200626104427|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a340.023|bS 6758(1)/ 19|223 ed.
245 |aSổ tay luật sư. |nT.1, |pLuật sư và hành nghề luật sư
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2020
300 |a244 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Liên đoàn luật sư Việt Nam. Jica pháp luật 2020
650 |aLuật sư
653 |aSổ tay
653 |aLuật sư
653 |aNghề luật sư
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029245-54
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029245sotaythumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029246 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 2
2 XH.029249 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 5
3 XH.029252 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 8
4 XH.029250 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 6
5 XH.029254 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 10
6 XH.029247 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 3
7 XH.029253 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 9
8 XH.029245 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 1
9 XH.029251 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 7
10 XH.029248 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào