Sách
340.023 S 6758(2)/ 19
Sổ tay luật sư.
ISBN 978-604-57-5003-2 Giá: 195.000 VNĐ
DDC 340.023
Nhan đề Sổ tay luật sư. T.2, Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự hành chính, dân sự
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có sữa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 404 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica Pháp Luật 2020
Thuật ngữ chủ đề Nghề luật sư
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hành chính
Từ khóa tự do Nghề luật sư
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029255-64
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029255sotaythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190492
0021
0045B346ED1-6387-4CD2-8374-37A04FBC8AC4
005202006300809
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-5003-2|c195.000 VNĐ
039|y20200630080937|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a340.023|bS 6758(2)/ 19|223 ed.
245 |aSổ tay luật sư. |nT.2, |pKỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự hành chính, dân sự
250 |aXuất bản lần thứ 2, có sữa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2020
300 |a404 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica Pháp Luật 2020
650 |aNghề luật sư
653 |aSổ tay
653 |aTố tụng hình sự
653 |aTố tụng hành chính
653 |aNghề luật sư
653 |aTố tụng dân sự
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029255-64
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029255sotaythumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029255 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.029263 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 9
3 XH.029262 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 8
4 XH.029264 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 10
5 XH.029259 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.029261 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 7
7 XH.029256 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 2
8 XH.029257 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 3
9 XH.029258 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 4
10 XH.029260 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(2)/ 19 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào