Sách
340.023 S 6758(3)/ 19
Sổ tay luật sư.
ISBN 978-604-57-5004-9 Giá: 230.000 VNĐ
DDC 340.023
Nhan đề Sổ tay luật sư. T.3, Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 480 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica Pháp luật 2020
Thuật ngữ chủ đề Nghề luật sư
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Tư vấn
Từ khóa tự do Nghề luật sư
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029265-74
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029265sotaythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190493
0021
0040E102771-264D-4F69-9DF7-67AF9CCAEA8A
005202006300918
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-5004-9|c230.000 VNĐ
039|a20200630091841|bpvnhan|y20200630081534|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a340.023|bS 6758(3)/ 19|223 ed.
245 |aSổ tay luật sư. |nT.3, |pKỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại
250 |aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2019
300 |a480 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica Pháp luật 2020
650 |aNghề luật sư
653 |aSổ tay
653 |aKinh doanh
653 |aĐầu tư
653 |aThương mại
653 |aTư vấn
653 |aNghề luật sư
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029265-74
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029265sotaythumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029269 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 5
2 XH.029268 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 4
3 XH.029274 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 10
4 XH.029267 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 3
5 XH.029270 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 6
6 XH.029266 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 2
7 XH.029273 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 9
8 XH.029265 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 1
9 XH.029271 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 7
10 XH.029272 Ban Khoa học Xã hội 340.023 S 6758(3)/ 19 Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào