Sách
342.085 Q 99/ 19
Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013 :
ISBN 978-604-9864-28-5 Giá: 160.000 VNĐ
DDC 342.085
Nhan đề Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013 : Sách chuyên khảo / Chủ biên: TS. Đinh Ngọc Thắng,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 477 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Hiến pháp năm 2013
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thế Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(20): XH.029320-39
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029320quyenconnguoithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190494
0021
0040A8B3FB9-160E-49E7-95B3-3C30A034EFC2
005202006300830
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9864-28-5|c160.000 VNĐ
039|y20200630083012|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a342.085|bQ 99/ 19|223 ed.
245 |aQuyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013 : |bSách chuyên khảo / |cChủ biên: TS. Đinh Ngọc Thắng,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a477 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
650 |aPháp luật
653 |aLuật
653 |aPháp luật
653 |aQuyền con người
653 |aHiến pháp năm 2013
700 |aĐinh, Ngọc Thắng|cTS.|eChủ biên
700 |aHoàng, Thế Liên|cGS.TS.|eTác giả
700 |aNguyễn, Đăng Dung|cGS.TS.|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(20): XH.029320-39
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029320quyenconnguoithumbimage.jpg
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029332 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 13
2 XH.029325 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 6
3 XH.029339 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 20
4 XH.029321 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 2
5 XH.029338 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 19
6 XH.029336 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 17
7 XH.029324 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 5
8 XH.029320 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 1
9 XH.029326 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 7
10 XH.029334 Ban Khoa học Xã hội 342.085 Q 99/ 19 Sách Tiếng Việt 15
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào