Sách
343 ĐĐ 132(1)p/ 18
Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam. Bản án và bình luận bản án.
ISBN 978-604-89-1449-3 Giá: 145.000 VNĐ
DDC 343
Tác giả CN Đỗ, Văn Đại
Nhan đề Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam. Bản án và bình luận bản án. Sách chuyên khảo / PGS.TS Đỗ Văn ĐạiT.1 :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hồng Đức; Hội luật gia Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 825 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Bản án
Tác giả(bs) CN Tòa án
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029275-84
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029275phapluatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190495
0021
004ABEBAE69-37F1-4627-8EB4-17A86E410208
005202006300835
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-89-1449-3|c145.000 VNĐ
039|a20200630083540|bpvnhan|c20200630083521|dpvnhan|y20200630083400|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a343|bĐĐ 132(1)p/ 18|223 ed.
100 |aĐỗ, Văn Đại|cPGS.TS|eTác giả
245 |aPháp luật trọng tài thương mại Việt Nam. Bản án và bình luận bản án. |nT.1 : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Đỗ Văn Đại
260 |aHà Nội : |bNxb Hồng Đức; Hội luật gia Việt Nam, |c2018
300 |a825 tr. ; |c21 cm.
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aThương mại
653 |aSách chuyên khảo
653 |aBản án
700 |aTòa án
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029275-84
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029275phapluatthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029281 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 7
2 XH.029282 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 8
3 XH.029277 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.029275 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 1
5 XH.029279 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.029278 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 4
7 XH.029283 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 9
8 XH.029276 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 2
9 XH.029284 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 10
10 XH.029280 Ban Khoa học Xã hội 343 ĐĐ 132(1)p/ 18 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào