Sách
342 L 9268/ 19
Luật hiến pháp của các nước tư bản /
ISBN 978-604-961-901-4 Giá: 180.000 VNĐ
DDC 342
Nhan đề Luật hiến pháp của các nước tư bản / Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung,...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 575 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Từ khóa tự do Tư bản
Từ khóa tự do Hệ thống tư pháp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Ngô, Huy Cương
Tác giả(bs) CN Định, Ngọc Thắng
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(20): XH.029340-59
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029340luathienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190496
0021
0040EA2BD53-D068-40DB-B000-C9FC99341AEF
005202006300837
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-961-901-4|c180.000 VNĐ
039|y20200630083719|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a342|bL 9268/ 19|223 ed.
245 |aLuật hiến pháp của các nước tư bản / |cChủ biên: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung,...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a575 tr. ; |c24 cm.
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuật hiến pháp
653 |aTư bản
653 |aHệ thống tư pháp
700 |aNguyễn, Đăng Dung|cGS.TS.|eChủ biên
700 |aNgô, Huy Cương|cPGS.TS.|eTác giả
700 |aĐịnh, Ngọc Thắng|cTS.|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(20): XH.029340-59
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029340luathienthumbimage.jpg
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029357 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 18
2 XH.029359 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 20
3 XH.029358 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 19
4 XH.029353 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 14
5 XH.029350 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 11
6 XH.029354 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 15
7 XH.029352 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 13
8 XH.029343 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 4
9 XH.029344 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 5
10 XH.029349 Ban Khoa học Xã hội 342 L 9268/ 19 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào