Sách
345 B 6137(1)/18
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
ISBN 978-604-81-1313-1 Giá: 350.000 VNĐ
DDC 345
Nhan đề Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. (Phần các tội phạm) / GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa(Chủ biên), ...[và những người khác]Q.1 :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tư Pháp, 2018
Mô tả vật lý 695 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa
Tác giả(bs) CN Dương, Tuyết Miên
Tác giả(bs) CN Trịnh, Tiến Việt
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Song
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(5): XH.029295-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029295binhluanthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190499
0021
004F0946E69-8C40-41FC-B5D0-CB42639679D3
005202006300846
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-81-1313-1|c350.000 VNĐ
039|a20200630084658|bpvnhan|y20200630084615|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a345|bB 6137(1)/18|223 ed.
245 |aBình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. |nQ.1 : |b(Phần các tội phạm) / |cGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa(Chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bNxb Tư Pháp, |c2018
300 |a695 tr. ; |c24 cm.
650 |aBộ luật Hình sự
653 |aPháp luật
653 |aLuật Hình sự
653 |aBộ luật Hình sự
653 |aTội phạm
653 |aBình luận khoa học
700 |aNguyễn, Ngọc Hòa|cGS.TS|eChủ biên
700 |aDương, Tuyết Miên|cPGS.TS|eTác giả
700 |aTrịnh, Tiến Việt|cPGS.TS|eTác giả
700 |aLê, Thị Song|cGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(5): XH.029295-9
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029295binhluanthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029297 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137(1)/18 Sách Tiếng Việt 3
2 XH.029296 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137(1)/18 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.029295 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137(1)/18 Sách Tiếng Việt 1
4 XH.029299 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137(1)/18 Sách Tiếng Việt 5
5 XH.029298 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137(1)/18 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào