Sách
342.085 B 221/ 19
Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng :
ISBN 978-604-968-430-2 Giá: 140.000 VNĐ
DDC 342.085
Nhan đề Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng : Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao - Đinh Ngọc Thắng(đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 349 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Luật tố tụng
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(20): XH.029300-19
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029300baodamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190500
0021
004F295CB61-916F-437F-B8B1-A65A28277F98
005202006300851
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-968-430-2|c140.000 VNĐ
039|y20200630085146|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a342.085|bB 221/ 19|223 ed.
245 |aBảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng : |bSách chuyên khảo / |cVũ Công Giao - Đinh Ngọc Thắng(đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a349 tr. ; |c21 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aLuật pháp
653 |aLuật hành chính
653 |aLuật tố tụng
653 |aQuyền con người
700 |aĐinh, Ngọc Thắng|eChủ biên
700 |aVũ, Công Giao|eChủ biên
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(20): XH.029300-19
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029300baodamthumbimage.jpg
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029318 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 19
2 XH.029304 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 5
3 XH.029319 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 20
4 XH.029312 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 13
5 XH.029315 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 16
6 XH.029309 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 10
7 XH.029305 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 6
8 XH.029310 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 11
9 XH.029308 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 9
10 XH.029311 Ban Khoa học Xã hội 342.085 B 221/ 19 Sách Tiếng Việt 12
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào