Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
657 G 434/ 20
Giáo trình Kế toán quản trị :
ISBN 978-604-923-539-9 Giá: 68.000 VNĐ
DDC 657
Nhan đề Giáo trình Kế toán quản trị : Giáo trình Đại học ngành kinh tế / Chủ biên: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Thúy Hằng,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2020
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Lê
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Dũng
Địa chỉ Kho Giáo trình(79): GT.035002-80
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/giaotrinh/gt.035001 giaotrinhketoanquantrithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190524
00231
004353D2C58-6EE5-4C28-9F97-E678AF1FBF6D
005202009031425
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-539-9|c68.000 VNĐ
039|a20200903142546|bbmhagiang|c20200903142520|dpvhang|y20200903085753|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bG 434/ 20|223 ed.
245 |aGiáo trình Kế toán quản trị : |bGiáo trình Đại học ngành kinh tế / |cChủ biên: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Thúy Hằng,...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2020
300 |a267 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: Tr.: 267|b16
650 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aPhạm, Thị Thúy Hằng|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Mai Lê|eTác giả
700 |aTrần, Mạnh Dũng|eChủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(79): GT.035002-80
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/giaotrinh/gt.035001 giaotrinhketoanquantrithumbimage.jpg
890|a79|b23|c2|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.035008 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:25-12-2020
2 GT.035027 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 27 Hạn trả:18-08-2022
3 GT.035009 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 9
4 GT.035007 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 7
5 GT.035006 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 6
6 GT.035028 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 28
7 GT.035020 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 20 Hạn trả:24-08-2022
8 GT.035021 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 21 Hạn trả:25-08-2022
9 GT.035022 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 22 Hạn trả:25-08-2022
10 GT.035029 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 29
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8