Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
612 LV 2171g/ 04
Giáo trình Sinh lí học trẻ em :
ISBN Giá: 23.000 VNĐ
DDC 612
Tác giả CN Lê, Thanh Vân
Nhan đề Giáo trình Sinh lí học trẻ em : Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non / TS Lê Thanh Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004
Mô tả vật lý 233 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh lí học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sinh lí học
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ Kho Giáo trình(11): GT.037067-77
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037067thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190594
00232
0043DD2A257-DBA0-40D0-BCC4-99C103081EA3
005202010021425
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c23.000 VNĐ
039|y20201002142519|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a612|bLV 2171g/ 04|223 ed.
100 |aLê, Thanh Vân|cTS.|eTác giả
245 |aGiáo trình Sinh lí học trẻ em : |bTài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non / |cTS Lê Thanh Vân
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2004
300 |a233 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 233|b9
650 |aSinh lí học
653 |aGiáo trình
653 |aSinh lí học
653 |aGiáo dục mầm non
653 |aTrẻ em
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(11): GT.037067-77
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037067thumbimage.jpg
890|a11|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037077 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 11
2 GT.037067 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 1
3 GT.037073 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 7
4 GT.037076 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 10
5 GT.037074 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 8
6 GT.037068 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 2
7 GT.037072 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 6
8 GT.037069 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 3
9 GT.037071 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 5
10 GT.037075 Kho Giáo trình 612 LV 2171g/ 04 Giáo trình 9
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào