Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
809 G 434/ 18
Giáo trình Lí luận văn học :
ISBN Giá: 69.000 VNĐ
DDC 809
Nhan đề Giáo trình Lí luận văn học : Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 232 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Thể loại
Tác giả(bs) CN Phan, Huy Dũng
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Sử
Tác giả(bs) CN La, Khắc Hỏa
Tác giả(bs) CN Phùng, Ngọc Kiếm
Địa chỉ Kho Giáo trình(10): GT.037419-28
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037419thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190595
00232
004E0463CD1-CD9E-488A-A7E0-F119C121A73B
005202010050915
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |c69.000 VNĐ
039|y20201005091540|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a809|bG 434/ 18|223 ed.
245 |aGiáo trình Lí luận văn học : |bTác phẩm và thể loại văn học / |cTrần Đình Sử (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a232 tr. ; |c24 cm.
650 |aVăn học
653 |aVăn học
653 |aGiáo trình
653 |aTác phẩm
653 |aLí luận
653 |aThể loại
700 |aPhan, Huy Dũng|eTác giả
700 |aTrần, Đình Sử|eChủ biên
700 |aLa, Khắc Hỏa|eTác giả
700|aPhùng, Ngọc Kiếm|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(10): GT.037419-28
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037419thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037424 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 6
2 GT.037427 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 9
3 GT.037426 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 8
4 GT.037423 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 5
5 GT.037428 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 10
6 GT.037421 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 3
7 GT.037420 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 2
8 GT.037419 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 1
9 GT.037425 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 7
10 GT.037422 Kho Giáo trình 809 G 434/ 18 Giáo trình 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào