Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
398.209597 NH 1114g/ 18
Giáo trình Văn học Nga /
ISBN 978-604-54-0653-3 Giá: 75.000 VNĐ
DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bích Hà
Nhan đề Giáo trình Văn học Nga / Nguyễn Thị Bích Hà
Lần xuất bản In lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 304 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.037470-89
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037470thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190599
00232
004305EBB6B-23FA-484F-A32F-88B99E8D950E
005202010051006
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-54-0653-3|c75.000 VNĐ
039|y20201005100635|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a398.209597|bNH 1114g/ 18|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Bích Hà|eTác giả
245 |aGiáo trình Văn học Nga / |cNguyễn Thị Bích Hà
250 |aIn lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a304 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 299-303|b59
650 |aVăn học dân gian
653 |aVăn học
653 |aGiáo trình
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.037470-89
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037470thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037476 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 7
2 GT.037471 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 2
3 GT.037474 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 5
4 GT.037481 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 12
5 GT.037483 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 14
6 GT.037489 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 20
7 GT.037482 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 13
8 GT.037470 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 1
9 GT.037473 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 4
10 GT.037487 Kho Giáo trình 398.209597 NH 1114g/ 18 Giáo trình 18
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào