Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
891.1 ĐH 1114g/ 15
Giáo trình Văn học Ấn Độ /
ISBN 978-604-62-4179-9 Giá: 180.000 VNĐ
DDC 891.1
Tác giả CN Đỗ, Thu Hà
Nhan đề Giáo trình Văn học Ấn Độ / Đỗ Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đạo học Quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 599 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn học nước ngoài
Từ khóa tự do Văn học Ấn Độ
Địa chỉ Kho Giáo trình(10): GT.037492-501
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037492thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190600
00232
004CE24C22E-C977-44BC-81BF-D1D2FCF2975D
005202010051014
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |a978-604-62-4179-9|c180.000 VNĐ
039|y20201005101411|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a891.1|bĐH 1114g/ 15|223 ed.
100 |aĐỗ, Thu Hà|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aGiáo trình Văn học Ấn Độ / |cĐỗ Thu Hà
260 |aHà Nội : |bĐạo học Quốc gia Hà Nội, |c2015
300 |a599 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 595-599|b54
650 |aVăn học
653 |aVăn học
653 |aGiáo trình
653 |aVăn học nước ngoài
653 |aVăn học Ấn Độ
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(10): GT.037492-501
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037492thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037500 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 9
2 GT.037496 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 5
3 GT.037498 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 7
4 GT.037493 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 2
5 GT.037494 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 3
6 GT.037501 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 10
7 GT.037492 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 1
8 GT.037495 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 4
9 GT.037499 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 8
10 GT.037497 Kho Giáo trình 891.1 ĐH 1114g/ 15 Giáo trình 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào