Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
398.209597 LL 9268g/ 19
Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam /
ISBN 978-604-62-9097 Giá: 96.500 VNĐ
DDC 398.209597
Tác giả CN Lê, Đức Luận
Nhan đề Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam / PGS.TS Lê Đức Luận
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 393 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Kho Giáo trình(10): GT.037554-63
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037554thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190601
00232
0041779EB1E-3663-42C0-9F32-9469D459730D
005202010051354
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-62-9097|c96.500 VNĐ
039|y20201005135423|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a398.209597|bLL 9268g/ 19|223 ed.
100 |aLê, Đức Luận|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aGiáo trình Văn học dân gian Việt Nam / |cPGS.TS Lê Đức Luận
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a393 tr. ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 384-394|b119
650 |aVăn học dân gian
653 |aVăn học
653 |aGiáo trình
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(10): GT.037554-63
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037554thumbimage.jpg
890|a10|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037563 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 10
2 GT.037558 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 5
3 GT.037562 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 9 Hạn trả:16-12-2020
4 GT.037559 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 6
5 GT.037557 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 4
6 GT.037560 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 7
7 GT.037554 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 1
8 GT.037561 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 8
9 GT.037556 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 3
10 GT.037555 Kho Giáo trình 398.209597 LL 9268g/ 19 Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào