Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
172 G 434/ 18
Giáo trình Xâ dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức /
ISBN 978-604-57-4207-5 Giá: 75.000 VNĐ
DDC 172
Nhan đề Giáo trình Xâ dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức / PGS.TS Nguyễn Văn Giang (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 247 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Học viện báo chí và tuyên truyền. Khoa Xây dựng đảng
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Giang
Địa chỉ Kho Giáo trình(14): GT.037606-19
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037606thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190602
00232
00448E1C055-EA64-42B9-B69D-F309CBFB5136
005202010051411
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-4207-5|c75.000 VNĐ
039|y20201005141146|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a172|bG 434/ 18|223 ed.
245 |aGiáo trình Xâ dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức / |cPGS.TS Nguyễn Văn Giang (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2018
300 |a247 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Học viện báo chí và tuyên truyền. Khoa Xây dựng đảng
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 241-244|b34
650 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aChính trị
653 |aĐạo đức
653 |aXây dựng Đảng
700 |aNguyễn, Thị Thu Thủy|cTS.|eĐồng chủ biên
700 |aTrần, Thị Hương|cTS.|eĐồng chủ biên
700 |aNguyễn, Văn Giang|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(14): GT.037606-19
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037606thumbimage.jpg
890|a14|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037618 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 13
2 GT.037617 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 12
3 GT.037612 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 7
4 GT.037609 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 4
5 GT.037607 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 2
6 GT.037608 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 3
7 GT.037611 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 6
8 GT.037619 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 14 Hạn trả:14-02-2021
9 GT.037613 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 8
10 GT.037616 Kho Giáo trình 172 G 434/ 18 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào