Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
371.1022 NL 978g/ 17
Giáo trình Giao tiếp sư phạm /
ISBN Giá: 49.000 VNĐ
DDC 371.1022
Tác giả CN Nguyễn, Văn Lũy
Nhan đề Giáo trình Giao tiếp sư phạm / Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 198 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Sư phạm
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Sơn
Địa chỉ Kho Giáo trình(10): GT.037791-800
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037791thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190607
00232
0046B90105D-FCB9-4169-AE68-F41D7183F2E4
005202010060929
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |c49.000 VNĐ
039|y20201006092907|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a371.1022|bNL 978g/ 17|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Lũy|eTác giả
245 |aGiáo trình Giao tiếp sư phạm / |cNguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2017
300 |a198 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: 197-198|b30
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo trình
653 |aGiao tiếp
653 |aGiáo dục
653 |aSư phạm
700 |aLê, Quang Sơn|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(10): GT.037791-800
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037791thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037792 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 2
2 GT.037791 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 1
3 GT.037797 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 7
4 GT.037793 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 3
5 GT.037799 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 9
6 GT.037798 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 8
7 GT.037794 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 4
8 GT.037796 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 6
9 GT.037800 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 10
10 GT.037795 Kho Giáo trình 371.1022 NL 978g/ 17 Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào