Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
335.4346 G 434/ 11
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
ISBN Giá: 24.000 VNĐ
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Chủ biên),...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữ bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011
Mô tả vật lý 290 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Mạch, Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Bành, Tiến Long
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.015748
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.015748thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190620
00232
00441C0596E-E18C-40BB-AAE2-CA28317C345A
005202010061454
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c24.000 VNĐ
039|y20201006145453|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bG 434/ 11|223 ed.
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPGS.TS Nguyễn Viết Thông (Chủ biên),...[và những người khác]
250 |aTái bản có sửa chữ bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2011
300 |a290 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTư tưởng
700 |aPhạm, Ngọc Anh|cPGS.TS.|eChủ biên
700 |aMạch, Quang Thắng|cGS.TS.|eBiên soạn
700 |aBành, Tiến Long|cGS.TSKH.|eBiên soạn
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.015748
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.015748thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.015748 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 11 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào