Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
332.042 C 564/ ?
Chuyên viên thanh toán quốc tế :
DDC 332.042
Nhan đề Chuyên viên thanh toán quốc tế : Tài liệu giảng viên
Mô tả vật lý 205 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037859
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37859 tailieugiangvienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190631
00231
0046649168D-D07E-412A-88AD-EA26547B1678
005202010061536
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006153614|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a332.042|bC 564/ ?|223 ed.
245 |aChuyên viên thanh toán quốc tế : |bTài liệu giảng viên
300 |a205 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế học
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học
653 |aTài chính
653 |aTài liệu
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037859
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37859 tailieugiangvienthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037859 Kho Giáo trình 332.042 C 564/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào