Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
332.632 C 564/ ?
Chuyên viên chứng khoán :
DDC 332.632
Nhan đề Chuyên viên chứng khoán : Tài liệu giảng viên
Mô tả vật lý 196 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037862
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37862 tailieugiangvienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190634
00231
0048447B004-D32B-45F4-9400-3A39E43F27DB
005202010061546
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006154619|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a332.632|bC 564/ ?|223 ed.
245 |aChuyên viên chứng khoán : |bTài liệu giảng viên
300 |a196 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế học
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học
653 |aTài liệu
653 |aChứng khoán
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037862
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37862 tailieugiangvienthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037862 Kho Giáo trình 332.632 C 564/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào