Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
332.632 C 564/ 16
Chuyên viên chứng khoán :
DDC 332.632
Nhan đề Chuyên viên chứng khoán : Hướng dẫn sử dụng hệ thống
Mô tả vật lý 124 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037863
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37863 huongdansudungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190635
00231
0047B47EE8E-76CF-400B-99A8-0F2B3CF3943F
005202010061549
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006154916|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a332.632|bC 564/ 16|223 ed.
245 |aChuyên viên chứng khoán : |bHướng dẫn sử dụng hệ thống
300 |a124 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế học
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học
653 |aChứng khoán
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037863
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37863 huongdansudungthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037863 Kho Giáo trình 332.632 C 564/ 16 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào