Sách
959.7 NH 6632v/ 05
Văn minh Đại Việt /
DDC 959.7
Tác giả CN Nguyễn, Duy Hinh
Nhan đề Văn minh Đại Việt / Nguyễn Duy Hinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa, 2005
Mô tả vật lý 957 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Đại Việt
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(4): XH.030085-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30085 vanminhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190736
0021
004B293618E-D78D-4908-AD3B-1B371328ECB8
005202010131454
008160608s2005 vm vie
0091 0
039|y20201013145440|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a959.7|bNH 6632v/ 05|223 ed.
100 |aNguyễn, Duy Hinh|eTác giả
245 |aVăn minh Đại Việt / |cNguyễn Duy Hinh
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa, |c2005
300 |a957 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.954-957|b34
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử
653 |aLịch sử Việt Nam
653 |aVăn minh
653 |aĐại Việt
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(4): XH.030085-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30085 vanminhthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030085 Ban Khoa học Xã hội 959.7 NH 6632v/ 05 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.030086 Ban Khoa học Xã hội 959.7 NH 6632v/ 05 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.030087 Ban Khoa học Xã hội 959.7 NH 6632v/ 05 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.030088 Ban Khoa học Xã hội 959.7 NH 6632v/ 05 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào