Sách
959.7 TT 3672c/ 20
Cuộc chiến không tiến súng /
ISBN 978-604-88-8915-9 Giá: 60.000 VNĐ
DDC 959.7
Tác giả CN Thái, Chí Thanh
Nhan đề Cuộc chiến không tiến súng / Biên soạn Thái Chí Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2020
Mô tả vật lý 187 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Kháng chiến
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.030106-15
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30106 cuocchienkitiengsungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190737
0021
004B96A33FA-6D2D-438E-AFD2-AE176A3FD502
005202010131502
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-88-8915-9|c60.000 VNĐ
039|y20201013150251|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a959.7|bTT 3672c/ 20|223 ed.
100 |aThái, Chí Thanh|eBiên soạn
245 |aCuộc chiến không tiến súng / |cBiên soạn Thái Chí Thanh
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2020
300 |a187 tr. ; |c21 cm.
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử
653 |aLịch sử Việt Nam
653 |aKháng chiến
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.030106-15
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30106 cuocchienkitiengsungthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030106 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.030107 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.030108 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.030109 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.030110 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.030111 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 6
7 XH.030112 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 7
8 XH.030113 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 8
9 XH.030114 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 9
10 XH.030115 Ban Khoa học Xã hội 959.7 TT 3672c/ 20 Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào