Sách
959.7 H 985Ns/ 10
Ha Noi Who are you?= Hà Nội bạn là ai? :
DDC 959.7
Tác giả CN Hữu Ngọc
Nhan đề Ha Noi Who are you?= Hà Nội bạn là ai? : Street names tell about traditional Viet nam = Tên phố phản ánh đất việt truyền thống / Hữu Ngọc, Lady Borton
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 118 tr. : Ảnh ; 19 cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt nam
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng long 1000 năm
Từ khóa tự do Tên phố
Tác giả(bs) CN Borton, Lady
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.030165
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.030165thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190742
0021
004410CCFA8-350D-442E-8E49-F0EF4520E9E9
005202010131538
008160608s2010 vm vie
0091 0
039|y20201013153802|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a959.7|bH 985Ns/ 10|223 ed.
100 |aHữu Ngọc|eTác giả
245 |aHa Noi Who are you?= Hà Nội bạn là ai? : |bStreet names tell about traditional Viet nam = Tên phố phản ánh đất việt truyền thống / |cHữu Ngọc, Lady Borton
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2010
300 |a118 tr. : |bẢnh ; |c19 cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử Việt nam
653 |aHà Nội
653 |aThăng long 1000 năm
653 |aTên phố
700 |aBorton, Lady|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.030165
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.030165thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030165 Ban Khoa học Xã hội 959.7 H 985Ns/ 10 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào