Sách
959.7 HK 452x/ 09
Xóm rền một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt nam /
ISBN Giá: 68000 VNĐ
DDC 959.7
Tác giả CN Hán, Văn Khẩn
Nhan đề Xóm rền một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt nam / PGS.TS Hán Văn Khẩn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 374 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt nam
Từ khóa tự do Di tích
Từ khóa tự do Khảo cổ
Từ khóa tự do Lịch sử nghiên cứu
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(7): XH.030171-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.030171thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190743
0021
004D7FBBBBB-F923-4BF8-B108-E378B270ED1B
005202010131546
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c68000 VNĐ
039|y20201013154635|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a959.7|bHK 452x/ 09|223 ed.
100 |aHán, Văn Khẩn|eTác giả
245 |aXóm rền một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt nam / |cPGS.TS Hán Văn Khẩn
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2009
300 |a374 tr. ; |c24 cm.
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử Việt nam
653 |aDi tích
653 |aKhảo cổ
653 |aLịch sử nghiên cứu
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(7): XH.030171-7
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.030171thumbimage.jpg
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030171 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.030172 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.030173 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.030174 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.030175 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.030176 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 6
7 XH.030177 Ban Khoa học Xã hội 959.7 HK 452x/ 09 Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào