Giáo trình
495.922 NH 957(1)t/ 19
Tiếng việt cơ sở = Elementary Vietnamese.
ISBN 978-604-9876-34 Giá: 110000 VNĐ
DDC 495.922
Tác giả CN Nguyễn, Việt Hương
Nhan đề Tiếng việt cơ sở = Elementary Vietnamese. Dành cho người nước ngoài = Ues for now- Vietnamese speakers pre - Elementary / Nguyễn Việt HươngQuyển 1 :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc Gia, 2019
Mô tả vật lý 240 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Đầu trang tên sách ghi: Viện phát triển ngôn ngữ Institute of language development
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Cơ sở
Địa chỉ Kho Giáo trình(30): GT.038153-82
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029851tiengvietthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190745
0023
004EB35E15E-3374-45D8-8175-E2D558A50C5E
005202010160838
008160608s2019 vm vie
0091 0
020|a978-604-9876-34|c110000 VNĐ
039|a20201016083826|bpvhang|c20201015084529|dpvhang|y20201015083319|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a495.922|bNH 957(1)t/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Việt Hương|eTác giả
245 |aTiếng việt cơ sở = Elementary Vietnamese. |nQuyển 1 : |bDành cho người nước ngoài = Ues for now- Vietnamese speakers pre - Elementary / |cNguyễn Việt Hương
250 |aTái bản lần thứ 12
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc Gia, |c2019
300 |a240 tr. ; |c27 cm.
490|aĐầu trang tên sách ghi: Viện phát triển ngôn ngữ Institute of language development
650 |aNgôn ngữ
653 |aNgôn ngữ
653 |aTiếng việt
653 |aCơ sở
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(30): GT.038153-82
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029851tiengvietthumbimage.jpg
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.038153 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 1
2 GT.038154 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 2
3 GT.038155 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 3
4 GT.038156 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 4
5 GT.038157 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 5
6 GT.038158 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 6
7 GT.038159 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 7
8 GT.038160 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 8
9 GT.038161 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 9
10 GT.038162 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(1)t/ 19 Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào