Giáo trình
495.922 NH 957(2)t/ 17
Tiếng việt Nâng cao = Intermeediate Vietnamese.
ISBN 978-604-62-7855-9 Giá: 145000 VNĐ
DDC 495.922
Tác giả CN Nguyễn, Việt Hương
Nhan đề Tiếng việt Nâng cao = Intermeediate Vietnamese. Dành cho người nước ngoài = Ues for now- Vietnamese speakers pre - Intermediate / Nguyễn Việt HươngQuyển 2 :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc Gia, 2017
Mô tả vật lý 297 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Đầu trang tên sách ghi: Viện phát triển ngôn ngữ Institute of language development
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Cơ sở
Địa chỉ Kho Giáo trình(30): GT.038243-72
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029941tiengvietthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190748
0023
004858F4282-B7CA-4F6D-94FA-676FF5E1B311
005202010150902
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-62-7855-9|c145000 VNĐ
039|y20201015090204|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a495.922|bNH 957(2)t/ 17|223 ed.
100 |aNguyễn, Việt Hương|eTác giả
245 |aTiếng việt Nâng cao = Intermeediate Vietnamese. |nQuyển 2 : |bDành cho người nước ngoài = Ues for now- Vietnamese speakers pre - Intermediate / |cNguyễn Việt Hương
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc Gia, |c2017
300 |a297 tr. ; |c27 cm.
490 |aĐầu trang tên sách ghi: Viện phát triển ngôn ngữ Institute of language development
650 |aNgôn ngữ
653 |aNgôn ngữ
653 |aTiếng việt
653 |aCơ sở
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(30): GT.038243-72
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029941tiengvietthumbimage.jpg
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.038243 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 1
2 GT.038244 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 2
3 GT.038245 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 3
4 GT.038246 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 4
5 GT.038247 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 5
6 GT.038248 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 6
7 GT.038249 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 7
8 GT.038250 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 8
9 GT.038251 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 9
10 GT.038252 Kho Giáo trình 495.922 NH 957(2)t/ 17 Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào