Sách
915.97 Đ 5361/ 96
Địa lý du lịch :
ISBN Giá: 18000 VNĐ
DDC 915.97
Nhan đề Địa lý du lịch : Du lịch & văn hóa Việt nam / Chủ biên: PGS Nguyễn Minh Tuệ, PGS.PTS Vũ Tuấn Cảnh,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 1996
Mô tả vật lý 264 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Địa lí du lịch
Từ khóa tự do Văn hóa Việt nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuệ
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuâ Hậu
Tác giả(bs) CN Vũ, Tuấn Cảnh
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.030326
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/địa lí/xh.030326thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190753
0021
0047FD784D6-3132-47AC-BA28-A559C497FF22
005202010160825
008160608s1996 vm vie
0091 0
020 |c18000 VNĐ
039|y20201016082521|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a915.97|bĐ 5361/ 96|223 ed.
245 |aĐịa lý du lịch : |bDu lịch & văn hóa Việt nam / |cChủ biên: PGS Nguyễn Minh Tuệ, PGS.PTS Vũ Tuấn Cảnh,...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh, |c1996
300 |a264 tr. ; |c21 cm.
650 |aĐịa lí
653 |aĐịa lí
653 |aDu lịch
653 |aĐịa lí du lịch
653 |aVăn hóa Việt nam
700 |aNguyễn, Minh Tuệ|eChủ biên
700 |aPhạm, Xuâ Hậu|eTác giả
700 |aVũ, Tuấn Cảnh|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.030326
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/địa lí/xh.030326thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030326 Ban Khoa học Xã hội 915.97 Đ 5361/ 96 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào