Sách
338.4 NP 577p/ 19
Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc /
ISBN 978-604-85-0771-8
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn, Lan Phương
Nhan đề Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc / ThS Nguyễn Lan Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và du lịch, 2019
Mô tả vật lý 227 tr. : Ảnh ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Du lịch cộng đồng
Từ khóa tự do Vùng núi phía bắc
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(3): XH.030368-70
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/địa lí/xh.030368thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190755
0021
004E945D3D8-A912-4338-8AC0-CBBB289CAADA
005202010160858
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-85-0771-8
039|y20201016085826|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a338.4|bNP 577p/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Lan Phương|eTác giả
245 |aPhát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc / |cThS Nguyễn Lan Phương
260 |aHà Nội : |bThể thao và du lịch, |c2019
300 |a227 tr. : |bẢnh ; |c21 cm.
650 |aĐịa lí
653 |aĐịa lí
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aDu lịch
653 |aDu lịch cộng đồng
653 |aVùng núi phía bắc
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(3): XH.030368-70
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/địa lí/xh.030368thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030368 Ban Khoa học Xã hội 338.4 NP 577p/ 19 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.030369 Ban Khoa học Xã hội 338.4 NP 577p/ 19 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.030370 Ban Khoa học Xã hội 338.4 NP 577p/ 19 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào