Sách
335.4346 NH 9361t/ 19
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc :
ISBN 978-604-57-5088-9 Giá: 69.000 VNĐ
DDC 335.4346
Tác giả CN Nguyễn, Việt Hùng
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đồng chủ biên: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị Thanh Tình, Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 216 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thanh Tình
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.030953-62
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30953 tutuonghcmthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190783
0021
004BDC84659-89F2-4BA3-9F5C-419E58746A96
005202010270935
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-5088-9|c69.000 VNĐ
039|y20201027093514|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bNH 9361t/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Việt Hùng|eChủ biên
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc : |bMột số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cĐồng chủ biên: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị Thanh Tình, Nguyễn Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2019
300 |a216 tr. ; |c21 cm.
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aSách tham khảo
653 |aLí luận
653 |aCách mạng giải phóng dân tộc
700 |aNguyễn, Thị Thu Hà|eĐồng chủ biên
700 |aVũ, Thị Thanh Tình|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.030953-62
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30953 tutuonghcmthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030960 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 8
2 XH.030961 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 9
3 XH.030962 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 10
4 XH.030953 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 1
5 XH.030954 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 2
6 XH.030955 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 3
7 XH.030956 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 4
8 XH.030957 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 5
9 XH.030958 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 6
10 XH.030959 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NH 9361t/ 19 Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào