Sách
324.2597075 T 1291/ 19
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
ISBN 978-604-57-4518-2 Giá: 43.000 VNĐ
DDC 324.2597075
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 304 tr. ; 19 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Ban tuyên giáo Trung ương Đảng
Thuật ngữ chủ đề Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Lí luận chính trị
Từ khóa tự do Đảng viên
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.030963-72
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30963 tailieuboiduongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190784
0021
004D5055B07-8204-4683-95FF-436E6E4A3BCE
005202010270940
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-4518-2|c43.000 VNĐ
039|y20201027094004|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a324.2597075|bT 1291/ 19|223 ed.
245 |aTài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2019
300 |a304 tr. ; |c19 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Ban tuyên giáo Trung ương Đảng
650 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aLí luận chính trị
653 |aĐảng viên
653 |aTài liệu học tập
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.030963-72
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30963 tailieuboiduongthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030963 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.030964 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.030965 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.030966 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.030967 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 5
6 XH.030968 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 6
7 XH.030969 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 7
8 XH.030970 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 8
9 XH.030971 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 9
10 XH.030972 Ban Khoa học Xã hội 324.2597075 T 1291/ 19 Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào