Sách
335.4346 NY 11h/ 20
Hồ Chí Minh danh ngôn Tư tưởng - đạo đức /
ISBN 978-604-9940-35-4 Giá: 290.000 VNĐ
DDC 335.4346
Tác giả CN Nguyễn, Như Ý
Nhan đề Hồ Chí Minh danh ngôn Tư tưởng - đạo đức / Nguyễn Như Ý(ch.b.), Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2020
Mô tả vật lý 616 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Danh ngôn
Từ khóa tự do Đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Kỷ
Tác giả(bs) CN Phạm, Quốc Cường
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.030973
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30973 hochiminhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190785
0021
00429799E6F-7751-43FD-A694-116E3099DF00
005202010270949
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9940-35-4|c290.000 VNĐ
039|y20201027094921|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bNY 11h/ 20|223 ed.
100 |aNguyễn, Như Ý|eChủ biên
245 |aHồ Chí Minh danh ngôn Tư tưởng - đạo đức / |cNguyễn Như Ý(ch.b.), Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2020
300 |a616 tr. ; |c24 cm.
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aDanh ngôn
653 |aĐạo đức Hồ Chí Minh
700 |aNguyễn, Thế Kỷ|eTác giả
700 |aPhạm, Quốc Cường|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.030973
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30973 hochiminhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030973 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 NY 11h/ 20 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào