Sách
343 H 239Nt/ 09
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhựng quyền thương mại /
ISBN Giá: 40.000 VNĐ
DDC 343
Tác giả CN Hằng Nga
Nhan đề Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhựng quyền thương mại / Hằng Nga
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 171 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Thỏa thuận
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.031394-403
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031394thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190787
0021
004AA07250C-5EA8-418C-8211-5B2682469071
005202010271007
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c40.000 VNĐ
039|y20201027100727|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a343|bH 239Nt/ 09|223 ed,
100 |aHằng Nga|eTác giả
245 |aThỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhựng quyền thương mại / |cHằng Nga
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a171 tr. ; |c21 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aLuật pháp
653 |aThương mại
653 |aHợp đồng
653 |aThỏa thuận
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.031394-403
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031394thumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031403 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 10
2 XH.031394 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 1
3 XH.031395 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 2
4 XH.031396 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 3
5 XH.031397 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 4
6 XH.031398 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 5
7 XH.031399 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 6
8 XH.031400 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 7
9 XH.031401 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 8
10 XH.031402 Ban Khoa học Xã hội 343 H 239Nt/ 09 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào