Sách
305.89593 N 5764/ 19
Người Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
DDC 305.89593
Nhan đề Người Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2019
Mô tả vật lý 127 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Khoa học xã hội
Từ khóa tự do Nhóm sắc tộc
Từ khóa tự do Người Xinh Mun
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.031423
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031423thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190788
0021
004DACDB6D7-9732-494C-AF16-11027DDE074B
005202010271028
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20201027102812|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a305.89593|bN 5764/ 19|223 ed.
245 |aNgười Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2019
300 |a127 tr. ; |c25 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 126-127|b34
650 |aKhoa học xã hội
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc
653 |aKhoa học xã hội
653 |aNhóm sắc tộc
653 |aNgười Xinh Mun
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.031423
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031423thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031423 Ban Khoa học Xã hội 305.89593 N 5764/ 19 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào