Sách
700 VH 6336n/ 19
Nghệ thuật dưới góc độ di truyền /
ISBN 978-604-9872-54-9
DDC 700
Tác giả CN Vũ Hiệp
Nhan đề Nghệ thuật dưới góc độ di truyền / Vũ Hiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 171 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Kinh dịch
Từ khóa tự do Kiến trúc Việt nam
Từ khóa tự do Mã Gien
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.031128
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.031128thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190793
0021
0043DA6FA65-43C0-4831-B4ED-3D557F3E6145
005202010271505
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9872-54-9
039|y20201027150553|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a700|bVH 6336n/ 19|223 ed.
100 |aVũ Hiệp|eTác giả
245 |aNghệ thuật dưới góc độ di truyền / |cVũ Hiệp
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a171 tr. ; |c24 cm.
650 |aNghệ thuật
653 |aNghệ thuật
653 |aKinh dịch
653 |aKiến trúc Việt nam
653 |aMã Gien
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.031128
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.031128thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031128 Ban Khoa học Xã hội 700 VH 6336n/ 19 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào