Sách
335.4346 ĐT 547t/ 06
Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề văn hóa trong phát triển /
ISBN Giá: 86.000 VNĐ
DDC 335.4346
Tác giả CN Đỗ, Thị Minh Thúy
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề văn hóa trong phát triển / TS Đỗ Thị Minh Thúy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2006
Mô tả vật lý 479 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.031563
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.031563tutuongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190794
0021
004632120E8-5558-4CCA-8E5A-01A6E57F6A17
005202010271512
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c86.000 VNĐ
039|y20201027151232|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bĐT 547t/ 06|223 ed.
100 |aĐỗ, Thị Minh Thúy|cTS|eChủ biên
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề văn hóa trong phát triển / |cTS Đỗ Thị Minh Thúy
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2006
300 |a479 tr. ; |c21 cm.
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChính trị
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aVăn hóa
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.031563
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.031563tutuongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031563 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 ĐT 547t/ 06 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào