Sách
959.7 B 116/ 09
Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ :
ISBN Giá: 25000 VNĐ
DDC 959.7
Nhan đề Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ : Hồi ký của Vũ Kỳ (Thế Kỷ ghi)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kim đồng, 2009
Mô tả vật lý 159 tr. ; 18.5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Di chúc
Từ khóa tự do Bác Hồ
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.031903
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.031903bachothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190806
0021
0044C41F456-DD86-4399-92D6-E3F02AE38516
005202011021531
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|y20201102153159|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a959.7|bB 116/ 09|223 ed.
245 |aBác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ : |bHồi ký của Vũ Kỳ (Thế Kỷ ghi)
260 |aHà Nội : |bKim đồng, |c2009
300 |a159 tr. ; |c18.5 cm.
650 |aLịch sử Việt Nam
653 |aLịch sử
653 |aLịch sử Việt Nam
653 |aDi chúc
653 |aBác Hồ
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.031903
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.031903bachothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031903 Ban Khoa học Xã hội 959.7 B 116/ 09 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào