Sách
516.076 HP 574d/ 94
Dựng hình :
ISBN Giá: 6000 VNĐ
DDC 516.076
Tác giả CN Hứa, Thuần Phỏng
Nhan đề Dựng hình : Ví dụ và bài tập / Hứa Thuần Phỏng; Ng.d.: Phạm Hồng Tuất
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1994
Mô tả vật lý 154 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hình học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Bài toán dựng hình
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Tuất
Địa chỉ Kho Tự nhiên(10): TH.000038-44, TH.002910-2
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.000038thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190807
0021
0049C3907C2-BBDF-4C93-88A5-F14608BDCE64
005202011021602
008160608s1994 vm vie
0091 0
020 |c6000 VNĐ
039|y20201102160238|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a516.076|bHP 574d/ 94|223 ed.
100 |aHứa, Thuần Phỏng|eTác giả
245 |aDựng hình : |bVí dụ và bài tập / |cHứa Thuần Phỏng; Ng.d.: Phạm Hồng Tuất
250 |aIn lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1994
300 |a154 tr. ; |c20 cm.
650 |aHình học
653 |aBài tập
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aBài toán dựng hình
700 |aPhạm, Hồng Tuất|eNg.d.
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(10): TH.000038-44, TH.002910-2
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.000038thumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.002911 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 9
2 TH.002910 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 8
3 TH.002912 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 10
4 TH.000043 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 6
5 TH.000041 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 4
6 TH.000044 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 7
7 TH.000040 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 3
8 TH.000038 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 1
9 TH.000042 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 5
10 TH.000039 Kho Tự nhiên 516.076 HP 574d/ 94 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào