Sách
516.3 ĐT 3641c/ 03
Cơ sở lý thuyết hàm hình học /
ISBN Giá: 20000 VNĐ
DDC 516.3
Tác giả CN Đỗ, Đức Hải
Nhan đề Cơ sở lý thuyết hàm hình học / Đỗ Đức Hải
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2003
Mô tả vật lý 191 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lí thuyết
Từ khóa tự do Cơ sở
Địa chỉ Kho Tự nhiên(25): TH.000197-221
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/th/th.000197cosothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190808
0021
00460DFD43C-3EB4-45FB-BE95-BBF9395F9041
005202011031414
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20201103141401|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a516.3|bĐT 3641c/ 03|223 ed.
100 |aĐỗ, Đức Hải|eTác giả
245 |aCơ sở lý thuyết hàm hình học / |cĐỗ Đức Hải
250 |aIn lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư Phạm, |c2003
300 |a191 tr. ; |c21 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aLí thuyết
653 |aCơ sở
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(25): TH.000197-221
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/th/th.000197cosothumbimage.jpg
890|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.000203 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 7
2 TH.000204 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 8
3 TH.000206 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 10
4 TH.000207 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 11
5 TH.000208 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 12
6 TH.000209 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 13
7 TH.000210 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 14
8 TH.000211 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 15
9 TH.000212 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 16
10 TH.000205 Kho Tự nhiên 516.3 ĐT 3641c/ 03 Sách Tiếng Việt 9
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào