Sách
516 ĐC 236t/ 08
Tuyển tập các bài toán hay và khó hình học 12 :
ISBN Giá: 37.000 VNĐ
DDC 516
Tác giả CN Đậu, Thế Cấp
Nhan đề Tuyển tập các bài toán hay và khó hình học 12 : Tự luận và trắc nghiệm / PGS.TS Đậu Thế Cấp, Trần Minh Qưới, Nguyễn Văn Quí
Thông tin xuất bản Th. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Th.Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả vật lý 276 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Tự luận
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Quới
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quí
Địa chỉ Kho Tự nhiên(6): TH.001020-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.01020 tuyentapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190809
0021
0043FB874DB-5701-40AF-A408-F2FEB87DE300
005202011050913
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c37.000 VNĐ
039|y20201105091342|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a516|bĐC 236t/ 08|223 ed.
100 |aĐậu, Thế Cấp|cPGS.TS|eTác giả
245 |aTuyển tập các bài toán hay và khó hình học 12 : |bTự luận và trắc nghiệm / |cPGS.TS Đậu Thế Cấp, Trần Minh Qưới, Nguyễn Văn Quí
260 |aTh. Hồ Chí Minh : |bĐại học quốc gia Th.Hồ Chí Minh, |c2008
300 |a276 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aBài toán
653 |aHình học
653 |aTrắc nghiệm
653 |aTự luận
700 |aTrần, Minh Quới|eTác giả
700 |aNguyễn, Văn Quí|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(6): TH.001020-5
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.01020 tuyentapthumbimage.jpg
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.001023 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 4
2 TH.001022 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 3
3 TH.001020 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 1
4 TH.001025 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 6
5 TH.001024 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 5
6 TH.001021 Kho Tự nhiên 516 ĐC 236t/ 08 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào