Sách
515 G 429/ 08
Giải tích 12 nâng cao /
ISBN Giá: 9.400 VNĐ
DDC 515
Nhan đề Giải tích 12 nâng cao / Đoàn Quỳnh(Tổng chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 231 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giái tích
Tác giả(bs) CN Đoàn, Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Liêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Huy Đoan
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Dung
Địa chỉ Kho Tự nhiên(6): TH.000887-92
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.00887 giaitichthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190811
0021
004CF6DF551-834C-475B-BF03-E10821FF5782
005202011051013
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c9.400 VNĐ
039|y20201105101339|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a515|bG 429/ 08|223 ed.
245 |aGiải tích 12 nâng cao / |cĐoàn Quỳnh(Tổng chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a231 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aGiái tích
700 |aĐoàn, Quỳnh|eTổng chủ biên
700 |aNguyễn, Xuân Liêm|eTác giả
700 |aNguyễn, Huy Đoan|eChủ biên
700 |aTrần, Phương Dung|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(6): TH.000887-92
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.00887 giaitichthumbimage.jpg
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.000891 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 5
2 TH.000892 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 6
3 TH.000888 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 2
4 TH.000889 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 3
5 TH.000890 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 4
6 TH.000887 Kho Tự nhiên 515 G 429/ 08 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào