Sách
516 NH 992b/ 08
Bài tập hình học 12 /
ISBN Giá: 8.900 VNĐ
DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Mộng Hy
Nhan đề Bài tập hình học 12 / Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 151 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Tác giả(bs) CN Khu, Quốc Anh
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Huyên
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): TH.000885-6
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.00885 baitapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190812
0021
0048493C23E-61E2-4481-B0EA-75F660FD97E7
005202011051018
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c8.900 VNĐ
039|a20201105101812|bpvnhan|y20201105101741|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a516|bNH 992b/ 08|223 ed.
100 |aNguyễn, Mộng Hy|eChủ biên
245 |aBài tập hình học 12 / |cNguyễn Mộng Hy (Chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a151 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aBài tập
653 |aToán học
653 |aHình học
700 |aKhu, Quốc Anh|eTác giả
700 |aTrần, Đức Huyên|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): TH.000885-6
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.00885 baitapthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.000885 Kho Tự nhiên 516 NH 992b/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 TH.000886 Kho Tự nhiên 516 NH 992b/ 08 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào