Sách
515 B 152/ 08
Bài tập Giải tích 12 /
ISBN Giá: 12700 VNĐ
DDC 515
Nhan đề Bài tập Giải tích 12 / Chủ biên: Vũ Tuấn, Lê Thị Thiên Hương,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 223 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Nga
Tác giả(bs) CN Vũ, Tuấn
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thiên Hương
Địa chỉ Kho Tự nhiên(4): TH.001455-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.001455thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190813
0021
0047E7DB8E8-4B7D-41D2-88BE-9FC33A5F53BC
005202011051510
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c12700 VNĐ
039|y20201105151024|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a515|bB 152/ 08|223 ed.
245 |aBài tập Giải tích 12 / |cChủ biên: Vũ Tuấn, Lê Thị Thiên Hương,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a223 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aBài tập
653 |aGiải tích
653 |aToán học
700 |aNguyễn, Thu Nga|eTác giả
700 |aVũ, Tuấn|eChủ biên
700 |aLê, Thị Thiên Hương|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(4): TH.001455-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.001455thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.001457 Kho Tự nhiên 515 B 152/ 08 Sách Tiếng Việt 3
2 TH.001456 Kho Tự nhiên 515 B 152/ 08 Sách Tiếng Việt 2
3 TH.001458 Kho Tự nhiên 515 B 152/ 08 Sách Tiếng Việt 4
4 TH.001455 Kho Tự nhiên 515 B 152/ 08 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào