Sách
518 PT 825g/ 00
Giải tích số :
ISBN Giá: 16.500 VNĐ
DDC 518
Tác giả CN Phạm, Phú Triêm
Nhan đề Giải tích số : Thuật toán. Chương trình Pascal / TS Phạm Phú Triêm, TS Nguyễn Bường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả vật lý 218 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Thuật toán
Từ khóa tự do Pascal
Từ khóa tự do Giải tích số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bường
Địa chỉ Kho Tự nhiên(30): TH.001815-44
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.01815 giaitichsothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190816
0021
004BC972753-5080-4BB7-B515-BF3437859D00
005202011090922
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c16.500 VNĐ
039|y20201109091931|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a518|bPT 825g/ 00|223 ed.
100 |aPhạm, Phú Triêm|cTS|eTác giả
245 |aGiải tích số : |bThuật toán. Chương trình Pascal / |cTS Phạm Phú Triêm, TS Nguyễn Bường
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2000
300 |a218 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.218|b13
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aThuật toán
653 |aPascal
653 |aGiải tích số
700 |aNguyễn, Bường|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(30): TH.001815-44
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/th(toán)/th.01815 giaitichsothumbimage.jpg
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.001844 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 30
2 TH.001821 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 7
3 TH.001823 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 9
4 TH.001825 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 11
5 TH.001826 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 12
6 TH.001827 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 13
7 TH.001828 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 14
8 TH.001830 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 16
9 TH.001831 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 17
10 TH.001832 Kho Tự nhiên 518 PT 825g/ 00 Sách Tiếng Việt 18
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào